ALIAT PENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ

https://aliat-ong.ro/asociatia-aliat-pentru-sanatate-mintala-aasm/

https://www.facebook.com/ALIATONG

ALIAT este o asociație non-guvernamentală și non-profit care  se ocupă de prevenirea și tratamentul abuzului și dependențelor de alcool și droguri. Fondată în 1993, ALIAT a dezvoltat programe de prevenție și tratament pentru persoanele dependente, oferindu-și expertiza  acumulată în acest domeniu familiilor, școlilor, comunităților și instituțiilor și ajutând zeci de mii de persoane afectate de dependența de alcool sau droguri. Sunt prezenți în 5 spitale din România (programul Alcohelp), au atât o aplicație pentru mobil (Alcohelp App) și o linie telefonică prin care pot fi contactați (Alcoline), cât și clinici ALIAT în București și Suceava.

ALIAT oferă sprijin psihologic refugiaților ucraineni adolescenți și adulți, prin campanii de informare și ateliere de sănătate mintală, pentru prevenirea abuzului de substanțe care poate apărea în situații traumatice. Aliat le oferă refugiaților și posibilitatea de a face tratament psihiatric și terapie, pe baza unui parteneriat cu clinici specializate din București.

AMURTEL 

https://amurtel.ro/

https://www.facebook.com/amurtel.romania/

Asociația de Ajutor AMURTEL România

Fondată în 1995, Asociația de Ajutor AMURTEL activează în domeniul educației inclusive pentru copiii cu nevoi speciale, a serviciilor sociale pentru copiii abandonați și tinerii defavorizați cu risc de excluziune socială, axându-se pe programe ce protejează, consolidează, educă, ridică și îi inspiră pe cei vulnerabili. Principalele proiecte ale Asociației sunt Centrul Rezidențial Familia AMURTEL, Centrul de zi Izvorul Speranței și programul Vistara de integrare socială. AMURTEL mai este implicatăși  în sprijinirea intervențiilor umanitare la nivel internațional prin rețeaua de proiecte AMURT și AMURTEL din întreaga lume.

Amurtel oferă asistență psihologică de urgență la graniță și în taberele de tranzit, oferă suport familiilor cu copii pentru a activa resursele necesare relocării și, de asemena, organizează sesiuni de instruire a celor care intră în contact direct cu refugiații.

ANAIS *Asociația ANAIS

https://www.asociatia-anais.ro/

https://www.facebook.com/AsociatiaANAIS/

Asociația ANAIS, înființată în  2011, are ca scop promovarea egalității de gen, respectarea și apărarea drepturilor femeilor, copiilor și tinerilor, activând în vederea sprijinirii victimelor violenței domestice atât prin dezvoltarea de servicii, cât și prin implicarea la nivel de politici publice în domeniu, acționând pentru modificarea legislației și pentru identificarea unor instrumente legislative adecvate nevoilor victimelor.  În România, ANAIS face parte din „Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor”, colaborând la nivel local și național cu instituții publice și cu organizații neguvernamentale care luptă pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. ANAIS este  membru al rețelei europene WAVE – Women Against Violence Europe și s-a implicat și în derularea unor proiecte și programe alături de alte organizații internaționale.

ASOCIAȚIA CREATE YOURSELF

https://www.cys.ro/

https://www.facebook.com/AsociatiaCreateYourself/

Înființată în 2012, Create Yourself este o organizaţie independentă, non-guvernamentală și non-profit din România care militează pentru accesul liber şi egal la educaţie de calitate, indiferent de gen, religie, etnie sau clasă socială. Create Yourself sprijină educațional și social copiii și tinerii ce provin din medii vulnerabile și se află  în situații de risc, derulând campanii pentru prevenirea abandonului școlar și oferind programe de meditaţii şcolare, ateliere creative și de tip DVI (deprinderi de viață independentă), consiliere vocațională și mentorat în carieră pentru copii și tineri.

ASOCIAȚIA ESPERANDO

https://esperando.ro/

https://www.facebook.com/asociatia.esperando/

Asociația Esperando s-a înființat în 2001 în Baia Mare și are ca scop recuperarea și integrarea socială a copiilor și tinerilor cu deficienţe neuro-psiho-motorii. Cu o experiență de peste 21 de ani, Esperando vine în întâmpinarea oricărei persoane care are nevoie de servicii de recuperare sau întreținere corporală printr-o gamă variată de terapii desfășurate la Centrul de Recuperare Esperando, în funcţie de nevoile individuale. Asociaţia a devenit una dintre cele mai cunoscute organizaţii ce lucrează în domeniul social şi al serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi din Maramureş, dar şi din România și este membră în toate federaţiile, coaliţiile şi organizaţiile umbrelă semnificative din România în domeniul dizabilităţii sau protecţiei copilului: RENINCO, Incluziune România, FONPC, NGOplatforMM.

Asociația Esperando oferă refugiaților ucraineni servicii de suport psihologic (terapie cognitiv-comportamentală, terapie  de grup, terapie prin artă), cursuri de limbi străine și programe de recuperare fizică pentru persoanele aflate în nevoie (kinetoterapie, fizioterapie, mesaj etc.), dar și o serie de activități recreative și educative, atât în natură cât și în centrul Asociației.certitudinile și temerile legate de viitor.

ASOCIAȚIA HANDS ACROSS ROMANIA

https://www.handsacross.ro/

https://www.facebook.com/handsacrossromania/

Fondată în 2005, Asociația Hands Across Romania este o organizație cu caracter apolitic, non-profit și non-discriminatoriu, înființată cu scopul de a contribui la dezvoltarea sustenabilă a comunităților, fiind activă inclusiv în domeniul prevenirii traficului de persoane în România. Proiectele derulate de Hands Across Romania se axează pe servicii sociale, culturale și educaționale, cum ar fi promovarea învâțământului profesional dual, sprijinirea și promovarea alăptării, crearea centrului Family Club pentru comunitatea din Chiajna, unde sunt gazduite ateliere, cursuri și evenimente alături de specialiști din diverse domenii.

Hands Across Romania oferă refugiaților ucraineni din București servicii pe zona de integrare profesională, prin organizarea de sesiuni de consiliere vocațională, discuții despre traseul educațional, cursuri de recalificare profesională și sprijin de la faza de consultații până la angajare.

ASOCIAȚIA RĂDĂUȚIUL CIVIC

https://www.radautiulcivic.ro/

https://www.facebook.com/radautiulcivic/

Asociația „Rădăuțiul Civic” a fost înființată în 2017 ca o continuare firească a Grupului de inițiativă „Rădăuțiul civic”, inițiat în 2017 ca răspuns al nevoii de implicare civilă în dezvoltarea responsabilă a comunității prin stimularea cetățeniei active și a inițiativelor locale. Rădăuțiul Civic se implică în proiecte  diverse, de la programe sociale la educație civică și identificarea problemelor și oferirea de soluții pentru o mai bună guvernare locală.

Echipa Asociației Rădăuțiul Civic s-a implicat, pe de o parte, atât în asigurarea nevoilor imediate pentru refugiații care intrau în România prin vama Siret cât și în organizarea convoaielor umanitare cu ajutoare trimise populației din orașele afectate de război în Ucraina. Pe de altă parte, în Hub-ul din Rădăuți, s-au ocupat de refugiații rămași în oraș prin organizarea unor workshopuri și activități create pentru a le ușura procesul de integrare socială.

ASSOC BAIA MARE *Asociația ASSOC

https://www.assoc.ro/

https://www.facebook.com/asociatia.assoc/

Asociația ASSOC Baia Mare a fost înființată în 1995 care a promovat asistența socială cu scopul îmbunătățirii condițiilor de viață a grupurilor defavorizate. Dedicată susținerii persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor, migranților, tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului, precum și altor grupuri dezavantaje care necesită integrare și suport, ASSOC a derulat activități umanitare și caritabile și a înființat centre sociale, cum ar fi Centrul de Zi pentru Adulți cu Dizabilități, Cantina Socială, Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Adulți cu Dizabilități „Pinochio“, Serviciul de Îngrijire a Vârstnicilor la Domiciliu, Restaurantul Social & Catering ASSOC, dar și programe cum ar fi Santinela ASSOC.

ASSOC Baia Mare sprijină pe două direcții refugiații ucraineni: un call center prin care sunt oferite informații diverse legate de transport, hrană, servicii și o echipă mobilă care asigură sprijin imediat în cazuri de urgență. Pe lângă acestea, au două centre (Baia Mare și Sighetul Marmației) unde oferă suport psihologic, consiliere vocațională și servicii educaționale și recreaționale pentru copiii ucraineni.

AUTISM BAIA MARE 

http://www.autismbaiamare.ro/

https://www.facebook.com/autismbm/

Fondată în 2008, Asociația AUTISM Baia Mare s-a axat pe îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi adaptabilitate socială a copiilor cu tulburări de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii vieţii acestor copii şi a familiilor lor. Din 2010 a înființat Centrul de Zi pentru copii cu dizabilităţi, în cadrul căruia  asigură servicii de terapie personalizată și urmărește evoluția a 120 de copii cu tulburări de dezvoltare din judeţele Maramureş, Satu Mare şi Sălaj.

Autism Baia Mare derulează programe și activități care ajută la o mai bună integrare a copiilor refugiați și le oferă acestora sprijin psihosocial de specialitate: terapie cognitiv-comportamentală și terapie de reabilitare pentru copiii cu autism/ întârzieri de dezvoltare psihologică.

BUNĂ ZIUA COPII DIN ROMÂNIA 

https://www.bunaziuacopii.ro/

https://www.facebook.com/bz.ro.bd/

Asociația Bună Ziua Copii din România a fost înființată în 1999 din inițiativa unui grup de voluntari olandezi veniți în România cu dorința de a ajuta copiii din centrele de plasament și instituțiile statului responsabile de îngrijirea și creșterea acestora. Preocupată de dezvoltarea armonioasă a copilului, de întărirea rolului familiei, BZRO a fost implicată în mod constant în sprijinirea familiei și prevenirea separării copilului de familie, susținând reforma în serviciile sociale de intervenție și prevenire.

Bună ziua copii din România oferă sprijin logistic pentru refugiați direct la graniță: transport, cazare, produse de igienă sau alimente, dar și suport medical, psihologic, consiliere vocațională sau juridică. De asemenea, au două centre unde refugiații ucraineni rămași în Bârlad beneficiază de sprijin în integrarea socială, programe și activități recreative și educaționale, consiliere, terapie.

CARUSEL 

https://carusel.org/

https://www.facebook.com/Carusel/

Asociația Carusel a apărut în 2011cu scopul de a oferi,  din nevoia de solidaritate, servicii sociale și medicale oamenilor aflați în situații de vulnerabilitate extremă. Formată din activiști și profesioniști în domeniul reducerii riscurilor, Carusel are a intervenit cu sprijin imediat și pe termen lung pentru beneficiari ca oamenii fără adăpost, consumatorii de droguri, persoanele care practică sexul comercial, persoanele aflate în sărăcie extremă sau la risc de excluziune socială, cei care trăiesc cu HIV, TBC sau cu alte boli infecțioase, victime ale abuzurilor, cei care nu au buletin sau nu beneficiază de asistență medicală și mulți alții.

Asociația Carusel coordonează un centru de refugiați în București unde oferă hrană, produse de igienă, consiliere psihologică și medicală, dar asigură și diferite activități educative pentru tineri. Echipa de la Carusel se asigură de conștientizarea pericolelor traficului de persoane și organizează sesiuni de consiliere de grup sau individuale, sau sesiuni de informare despre drepturile refugiaților în România.

CLUB SPORTIV Olimpic SNAGOV

https://www.facebook.com/profile.php?id=100082826067510

Înființată în 2021, Asociația Club Sportiv Olimpic Snagov s-a axat pe programe de terapie prin artă și sport, având proiecte prin care atât copiii cât și părinții să își poată exprima emoțiile prin artă și mișcare.

Asociația Club Sportiv Olimpic Snagov s-a axat pe creșterea rezilienței, consilierea și suportul psihologic oferit refugiaților ucraineni, având programe de terapie prin sport, terapie prin artă și derulând diverse activități în aer liber.

ECLER

http://www.ecler.org/ro/pagina-principala/

https://m.facebook.com/Centrul-European-pentru-Educatie-si-Cercetare-Juridica-ECLER-370715613110840/

Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică – ECLER – este o  asociație non-profit ce promovează drepturile omului și statul de drept prin activități de cercetare, educație, training, advocacy și organizare comunitară. Programele și proiectele derulate de ECLER acoperă zone ca eradicarea traficului de persoane și migranți în Europa inclusiv prin formarea unor specialiști în acest domeniu, etica în afaceri, securitatea cibernetică, dezvoltarea personală, statul de drept și anticorupția, leadership și organizare comunitară.

FICF – Fundația Internațională pentru Copil și Familie

https://www.ficf-romania.ro/

https://www.facebook.com/FICFoficial/

Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie (FICF) a fost creată în anul 1993 la iniţiativa Asociaţiei franceze Médecins du Monde şi a unui grup de specialişti din domeniul protecţiei copilului și este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică, fără apartenenţă religioasă. Prin programele sale, FICF contribuie la educarea, sănătatea și protecția copilului, a familiei și a comunității prin oferirea de servicii performante de prevenire și de intervenție, precum și de formare a profesioniștilor.

FICF lucrează cu refugiații ucraineni pe două paliere: o echipă mobilă care asigură asistență și consiliere în centrele de tranzit din București, implicând copiii și mamele în diferite activități de grup și, pe de altă parte, organizează ateliere diverse (art-terapie, terapie prin muzică, yoga) la sediul Fundației sau ieșiri în aer liber pentru copii și adolescenți

FONSS 

https://fonss.ro/

https://www.facebook.com/FederatiaONGpentruServiciiSociale/

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale s-a inființat în 2014 și reuneste 44 organizații din țară cu activitate recunoscută în domeniul serviciilor sociale. FONSS și-a asumat rolul de lobby și advocacy pentru schimbarea politicilor și dezvoltarea sustenabilă a serviciilor sociale și si-a propus să reacționeze pentru a produce o schimbare la nivel local, regional și chiar național. Două dintre direcțiile de acțiune propuse sunt creșterea implicării ONG-urilor în politicile publice și în procesul de luare a deciziilor în guvernarea locală, regională și națională și dezvoltarea capacității de advocacy și a rolului de watchdog (asigurarea monitorizării activității autorităților locale, luarea de poziții, coalizarea cetățenilor și promovarea în comunitate a deciziilor luate de autorități).

FONSS coordonează un centru umanitar în Iași, oferind pentru refugiați cazare pe termen mediu sau lung, alimente, produse de igienă, dar și servicii sociale și terapie pentru copiii cu întârzieri de dezvoltare psihologică. De asemenea, sprijină întărirea capacității logistice a organizațiilor și voluntarilor care se ocupă de valurile zilnice de refugiați.

FUNDAȚIA ESTUAR

www.estuar.org

https://www.facebook.com/Fundatia-Estuar-332024717001234/

Fundația Estuar a fost înființată în 1993 cu misiunea de a oferi opțiuni sociale și alternative adulților cu probleme de sănătate mintală pentru incluziunea acestora în comunitate. Cu o echipă de specialiști dedicați și lucrând în parteneriat public-privat cu instituții publice locale de asistență socială, educaționale, de ocupare dar și la nivel european, ESTUAR integrează sănătatea mintală în politicile, practicile și programele societății românești. Din 2013 sunt recunoscuți de statul român ca având statut de utilitate publică. ESTUAR este prima organizație din România care a oferit locuințe protejate adulților cu probleme de sănătate mintală, alternativa comunitară la internarea în spitalele de psihiatrie.

Fundația Estuar oferă servicii de consiliere psihologică și integrare socială în centrele de refugiați din București prin programe care îi sprijină pe aceștia să depășească trauma produsă de război, activități de educație non-formală, consiliere vocațională și educațională.

FUNDAȚIA FARA

https://faracharity.ro/

https://www.facebook.com/fundatiafara/

Fundaţia FARA este o organizaţie înfiinţată în anul 1991, care desfăşoară activităţi de protecţie socială pentru copii si tineri. Serviciile oferite de FARA acoperă o arie largă de activităţi,  incluzând centre rezidenţiale pentru copii, centre de recuperare şi reabilitare pentru tineri cu dizabilităţi, programe de prevenire a abandonului familial şi şcolar, programe adresate copiilor cu dizabilităţi în centre specializate sau în familie. Toate aceste activităţi se desfăşoară în Bucureşti, Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov, judeţul Suceava şi Satu Mare. Fundația FARA contribuie prin programele dezvoltate la creșterea calității vieții, a coeziunii și responsabilității sociale în unele dintre cele mai sărace comunități din România.

Fundația FARA a acordat ajutor de urgență la graniță în Siret, Sighet, Isaccea prin furnizarea de produse alimentare de bază și nealimentare (truse de igienă, EIP, îmbrăcăminte de căldură, truse de prim ajutor, rechizite medicale). Serviciile curente include cazare în siguranță și produse de îngrijire personală, îmbrăcăminte, truse de igienă, acces la spălătorie, transport, alimente și sprijin financiar umanitar pentru călătorii sau servicii juridice. Facilitează accesul la informații oficiale, sprijin emoțional, activități educaționale și de agrement pentru copii și familii. Organizează cursuri de limba română și mentorat pentru facilitarea integrării.

FUNDAȚIA SERVICIILOR SOCIALE BETHANY

http://bethany.ro/

https://www.facebook.com/FundatiaBethany/

Fundația Serviciilor Sociale Bethany, înființată în 1994, este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit care urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor şi a familiilor oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială dar și proiecte ce vizează dezvoltarea voluntariatului. Fundația Bethany susține copiii cu dizabilități, tinerii în dificultate și familiile cu risc crescut de abandon oferindu-le sprijin terapeutic, psihologic și material, derulând și programe de formare a specialiştilor în domeniul asistenţei sociale,  programe de voluntariat și evenimente și campanii care aduc comunitatea mai aproape de cauzele fundației.

Fundația Bethany coordonează în Iași un centru comunitar pentru copiii refugiați și familiile acestora, centru în cadrul căruia sunt asigurate o gamă largă de servicii: de la consultanță juridică, psihologică, lecții de pictură pentru adulți, ateliere recreaționale și educative pentru copii de toate vârstele, cursuri de limbă română sau engleză până la ore de sport.

FUNDAȚIA STAR OF HOPE ROMÂNIA

https://starofhope.ro/

https://www.facebook.com/star.of.hope.ro/

Fundaţia Star of Hope Romania este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în 1998, a cărei misiune este să îmbunătățească calitatea vieții copiilor copiilor cu dizabilități și a copiilor provenind din medii defavorizate. Implicată activ  în schimbări și îmbunătăţiri ale legislaţiei privind protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, monitorizarea respectării drepturilor copiilor și organizarea de cursuri de instruire, perfecţionare pentru părinţi și profesionişti,  Star of Hope Romania a deschis și 13 centre pentru copii – 6 centrede terapie recuperatorie și 7 centre de zi tip afterschool în mai multe localități din țară și din Republica Moldova.

Echipele Fundației Star of Hope lucrează atât în vama Siret, unde asigură accesul la hrană și la suport logistic și psihologic pentru refugiați și coordonează și un adăpost în Suceava unde oferă  servicii sociale  și cazare pe termen mediu sau lung, acoperind nevoile alimentare și de produse de igienă personală ale refugiaților.

ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ CERCETAȘII ROMÂNIEI

https://scout.ro/

https://www.facebook.com/ONCercetasiiRomaniei/

Renăscută în 1990, Organizaţia Naţională „Cercetaşii României“ este cea mai mare mişcare neguvernamentală de tineret din România. În 1993, Organizaţia Naţională „Cercetaşii României“ este singura mişcare cercetăşească din România reprimită în Organizaţia Mondială a Mişcării Scout care numără în prezent peste 50.000.000 membri activi în 216 ţări şi teritorii. În România, peste 5.000 de membri îşi desfăşoară activitatea în 75 de grupuri.

Cercetașii României au deschis în octombrie un centru educațional în București unde organizează activități pentru grupuri mixte de copii români și ucraineni, oferind acces la formare continuă pentru copii și tineri și integrarea întregii familii în comunitate prin programe de dezvoltare fizică, creativă, cognitivă și emoțională, activități tematice pentru copii sau evenimente pentru întreaga familie.

PROFILAXIS

https://fundatiaprofilaxis.ro/

https://www.facebook.com/fundatiaprofilaxis/

Fundația de Ajutor Medical Profilaxis este o organizație neguvernamentală înființată în Timișoara în 1997 cu misiunea de a crește calitatea vieții copiilor,adulților și vârstnicilor prin dezvoltarea unor servicii medicale, sociale și educative. Pe parcursul celor aproape 20 de  ani de activitate Fundația de Ajutor Medical Profilaxis a inițiat și implementat mai multe proiecte, atât la nivel local cât și la nivel național, în parteneriat cu alte organizații și instituții publice.

Fundația Profilaxis s-a axat pe programul de telemedicină și servicii medicale la distanță, oferind consultații de specialitate (cardiologie, dermatologie, boli interne) refugiaților ucraineni, colaborând cu alte organizații și fundații din mai multe orașe din țară.

Q-ARTS / MUZEUL ABANDONULUI

https://muzeulabandonului.ro/

https://www.facebook.com/muzeulabandonului/

Înființat în 2021, Muzeul Abandonului este un muzeu-forum digital și participativ ce își propune o mapare a culturii abandonului și redarea unei narațiuni istorice a fenomenului abandonului copiilor în România. Muzeul Abandonului și-a propus recuperarea memorială și istorică a Căminului-Spital pentru Minori Deficienți Irecuperabili din Sighetu Marmației, un loc de referință pentru întreg fenomenul abandonului în România. Proiectul a fost elaborat de echipa de specialiști din mai multe perspective: istorică, muzeală, curatorială, socio-psihologică. Expoziția imersivă | Sighet. Cămin-Spital. Fosta clădire a Căminului-Spital Sighet, transformată prin scanare 3D în artefact digital, este acum căminul simbolic al muzeului care găzduiește prima expozitie de acest tip din România, cu un mix de soluții tehnologice care includ abordări de tip gaming, scanare 3D, fotografie 360, realitate augmentată.

Asociația Q-Arts a derulat un proiect jurnalistic și educațional – Bagajele abandonului – care a urmărit să ofere o mai bună înțelegere a refugiaților ucraineni pentru a crește gradul de conștientizare asupra traumei pe termen lung cauzate de război și pentru a facilita integrarea, toleranța și acceptarea. 

SCOP TIMIȘOARA

http://www.scop.org.ro/

https://www.facebook.com/OrganizatiaSCOP/

Societatea pentru Copii și Părinți Timișoara este o organizație neguvernamentală înființată în 1996, având misiunea de creștere a calității vieții copilului, femeii și familiei, precum și prevenirea traficului de ființe umane, a abuzului sau abandonului copiilor și stoparea violenței domestice. Educația preșcolară pentru copii din familii defavorizate, protecția și creșterea rezilienței tinerilor aparținând grupurilor vulnerabile, promovarea drepturilor copiilor, educație școlară pentru copii vulnerabili în fața abandonului școlar, prevenirea și intervenția în cazul femeilor vulnerabile, cursuri de formare adresate specialiștilor sunt principalele programe și servicii derulate de SCOP.

SCOP Timișoara a înființat un centru multifuncțional axat pe servicii de sprijin integrat pentru  refugiații ucraineni: consiliere psihologică și vocațională, asistență juridică. Centrul funcționează și ca afterschool pentru copii, fiind un spațiu sigur de socializare unde sunt desfășurate diverse activități recreaționale și educative. De asemenea, au o echipă mobilă care ajută refugiații aflați în tranzit. 

YOUHUB ASSOCIATION BUCUREȘTI

https://youhub-association.ro/

https://www.facebook.com/youhub.association/

YouHub Association este o organizație de tip nonguvernamental, non-profit, apolitică înființată în scopul dezvoltării și managementului serviciilor sociale pentru copiii abandonați și pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului, programe pentru promovarea drepturilor omului și educație non-formală.

YouHub oferă la graniță refugiaților ucraineni servicii psihologice, sociale și săli de odihnă în containere modulare.

FUNDAȚIA INIMĂ DE COPIL

https://inimadecopil.ro/

https://www.facebook.com/inimadecopilgalati/

Înființată în 1996, Fundația Inimă de Copil a pornit la drum din nevoia de a ajuta câțiva copii ai străzii și un grup de copii cu HIV abandonați în spital. De 25 de ani, Inimă de Copil acționează în cea mai săracă zonă a României, sud-estul țării, în Galați, Brăila, Vrancea și Vaslui, unde ajută copiii, părinții și comunitățile în situație de risc cu suport medical, educațional, emoțional și economic, încercând să transforme, prin servicii sociale și de suport, inegalitățile în oportunități egale, creând comunități mai puternice, bazate pe incluziune. Prin HG 451/2016, Fundația Inimă de Copil a fost recunoscută ca organizație de utilitate publică.

Oferă sprijin refugiaților ucraineni alfați în tranzit, asigurându-le hrană, cazare temporară, traducere și asistență juridică. Fundația coordonează și două centre în Brăila și Galați, unde refugiaților care au ales să rămână în țară le sunt oferite servicii sociale și culturale, activități recreaționale, consiliere și asistență în găsirea unei locuințe.

FUNDAȚIA PARADA

https://paradaromania.ro/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069652162969

Fundatia PARADA este o organizație română neguvernamentală, apolitică, nonprofit  înființată în 1996. Încă de atunci, scopul fundației a fost sprijinirea copiilor, tinerilor și familiilor fără adăpost, prin intermediul unor servicii integrate de asistență socială, educativ-formative și de integrare socio-profesională, în acord cu Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului.

Parada a organizat un centru de tranzit la Issacea unde face educație non-formală și activități de agrement pentru copiii ucraineni.

eLiberare

https://www.eliberare.com/

https://www.facebook.com/eLiberare/

Asociația eLiberare este o organizație neguvernamentală înființată în 2013 care acționează în vederea prevenirii traficului de persoane și a exploatării sexuale. Principalul obiectiv al asociației este reprezentat de identificarea fenomenului de trafic și încurajarea aportului individual în vederea prevenirii. În ceea ce privește direcțiile de acțiune, activitatea eLiberare se împarte în: educația preventivă, consolidarea capacității, asistență externalizată, advocacy și politici publice, și organizarea de evenimente online și offline.